Kulturhus i Tilst

Dette energivenlige træhus, på kanten af det almene boligområde Langkærparken, skulle oprindeligt kun have været for beboerne. Men efter en sund demokratisk proces fungerer aktivitetshuset i dag som bydelshus for hele området. Brugerne kan selv byde ind med idéer til livet i huset, som har café, legerum, værksteder, mødelokaler mv. Engagerede frivillige medvirker til at gøre stedet levende og socialt, og huset er helt bevidst udført i skæve vinkler med træspånsfacader som kontrast til Langkærparkens store præcise blokke.

Langkærparken

Type: Bydelshus  / Bygherre: AL2BO  / Sted: Tilst  / Ingeniør: DAI gruppen  / Entreprenør: Enemærke & Petersen  / Størrelse: Nybyggeri 500 m²  / Anlægssum: 8 mio. kr.  / Status: Afleveret

Arkitektur og proces

Taget refererer med sin geometri til et klassisk længehus. Men ved at forskyde geometrien får taget en særlig karakter, der ved et enkelt greb giver huset en unik identitet. Ved at lade tag og vægge glide direkte over i hinanden, får huset en ”blokagtig” karakter, der på samme tid refererer til og sammenbinder huset med boligblokkene i Langkærparken. Invendigt giver den forskudte geometri hvert rum i aktivitetshuset en særlig rumlig profil. Tagryggen løber på tværs af rummene, og skærer derved hver enkelt rum på en særlig måde. Ved at lade væggene stå som regulære ”vinkelrette” rum, skabes et rumligt spil mellem vægge og loft.

Processen
Bygningens placering, funktioner, og udformning er resultatet af en beboerdemokratisk proces, hvor der igennem afholdt workshops, beboermøder, samt møder med afdelingesbestyrelsen er opnået koncensus omkring den endelige disponering. Bygninger dermed et fint eksempel på at de bidrag der er indkommet i processen har vret medvirkende til at optimere bygninges placering i forhold til sammehæng med afdelingen og et arkitektonisk udtryk, der er medvirkende til at blødgøre de mere hårde omgivelser.