11. oktober 2021

PRÆKVALIFICERET

NOVA5 er sammen med EKJ Rådgivende Ingeniører prækvalificeret til at modernisere Søndermarksskolen på Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune planlægger en visionær strategi om fremtidens skole, hvor der vægtes højt på bæredygtighed og inddragelse af børn, forældre og lærere i beslutningsprocessen. Det svarer til vores erfaring og viden om grøn udvikling og samarbejde mellem bygherren og brugere - vi glæder os til at dykke ned i opgaven.

5. oktober 2021

DET BLÅ RUM PRÆMIERET - ET SØBAD I HERNING

Vi modtog i går Herning Byråds Bygningspræmieringspris 2021 for projektet Det blå rum. Dorte West, borgmester i Herning Kommune udtaler i forbindelse med prisoverrækkelsen:

”Prisen gives for en smuk og indbydende arkitektur, i en høj arkitektonisk kvalitet med et nyt og moderne formsprog. Projektet sætter nye standarder for bæredygtigt byggeri i Herning Kommune. Bæredygtighed har været et redskab i tilblivelsesprocessen, ligesom husets arkitektur og materialer afspejler bæredygtige valg.
Det Blå rum er hjulpet frem af de bedste rådgivere, og er skabt sammen med de mennesker, som skal bruge stedet. Det kan både ses og mærkes, at det er et hus, der er båret frem af entusiasme.
Det er et hus, der vil tilføre lokalområdet stor værdi, og som vil tilføre Herning Kommune nye blå og grønne oplevelser.”

Vi er meget beærede og glade over at modtage denne pris!

NOVA5 har tegnet projektet frem til og med projektforslag, hvorefter SWECO har færdiggjort det.

6. september 2021

PRÆKVALIFICERET TIL RAMMEAFTALE OM SKOLEPROJEKTER FOR ODENSE KOMMUNE

Vi er sammen med Hundsbæk & Henriksen og lokale Arne Birk Arkitekter blevet prækvalificeret til at give tilbud på rammeaftale for Velfærdens fundament - En kærlig hånd til Odenses lokalområder.

Odense skal også i fremtiden være kendt for stærke lokalsamfund med skolen som omdrejningspunkt for liv og fællesskab, og over de næste tre år vil byrådet indgå helt nye lokale aftaler med alle lokalområder i Odense for et samlet beløb på 625 millioner kroner.

Vi glæder os over muligheden, og til at tage fat på en spændende tilbudsproces!


18. juni 2021

Flere nye ansigter hos NOVA5

Vi har travlt med nye projekter på tegnestuen, og er derfor rigtig glade for at kunne udvide teamet med tre dygtige medarbejdere.

Arkitekt Sarah Heiberg har mange års erfaring i skitsering, brugerproces og helhedsplaner i Almene byggerier. Sarah vil ud over at styre projekter indgå i vores akkvisitionsteam.

Arkitekt Arendse Agger skal styrke tegnestuens team af dygtige og dedikerede sagsarkitekter med stor interesse i at få arkitektur, værdi og kvalitet ind i projekterne.

Bygningskonstruktør Jannik Kristensen skal med sin solide erfaring styrke tegnestuens projekteringsteam og drive tegnestuens IKT-ledelse.

Alle 3 er allerede faldet godt til på tegnestuen.

16. juni 2021

TO SKOLER I KØBENHAVN

Hurra! Vi er glade for at kunne annoncere at NOVA5 i samarbejde med Lyngkilde Rådgivende Ingeniører har vundet konkurrencen om helhedsrenovering og modernisering af Heibergskolen og Strandvejsskolen med Byggeri København som bygherrer.

Heibergskolen er i 2003 opført af NOVA5 og det er derfor en særlig fornøjelse at komme tilbage og arbejde videre med skolen. Vi ser frem til at bruge vores mange års erfaring og viden om undervisningsmiljøer og skabe gode rammer for inklusion, læring og dynamisk undervisningsform.

3. juni 2021

TO HELHEDSPLANER I ÅBYHØJ VUNDET!

Afdeling 108, Lindeparken og 109, Digtergangen, som tilsammen råder over 175 boliger, står begge overfor en gennemgribende transformering af boligerne, blokkene og rammerne omkring dem. Bygherre Al2bolig har valgt NOVA5 Arkitekter og Niras med Pluskontoret Arkitekter i front, som totalrådgivere.

Renovering med respekt

De to helhedsplaner, som beboerne vedtog tilbage i april, tager afsæt i visionen om at renovere med respekt og værne om den arkitektoniske kulturarv, som kendetegner begge afdelinger. Med støtte til en række forundersøgelser fra Realdania håber vi at kunne bevare de ikoniske gule mursten, som sammen med de murede og vinklede altaner, udgør et klassisk eksempel på 1950’erne og 60’ernes etagebyggeri.
“Lindeparken og Digtergangen er gode eksempler for guldalderen i den almene bygningskultur med både de arkitektoniske styrker og byggetekniske svagheder – det er meget spændende at få mulighed for at arbejde med byggerier fra denne periode ” siger Suna Cenholt, partner i Pluskontoret Arkitekter.

Vi ser frem til at fremtidssikre og viderebringe den vigtige kulturarv sammen med bygherres team og resten af totalrådgiverteamet – og ikke mindst glæder vi os til beboerprocessen, som er et bærende element i helhedsplaner som disse.

17. maj 2021

NOVA5 søger praktikanter!

Vil du gerne prøve dine kræfter på en tegnestue? NOVA5 søger arkitekt- og konstruktørpraktikanter til efterårssemester 2021. Praktikpladserne tilbydes i en periode på mindst 5 måneder, der starter i september 2021.

Du vil blive en del af et tværfagligt projektteam på tegnestuen og få tilkoblet en mentor som vil følge dig gennem hele forløbet. Som praktikant hos NOVA5 Arkitekter indgår du i tegnestuens øvrige teams, hvor opgaverne kan variere fra indledende skitsering, modelarbejde, konkurrencer og bearbejdning i projektering.

Vi forventer at du er engageret, nysgerrig og god til at indgå i teamarbejde. Vores mål er at du under dit praktikophold hos NOVA5 både dygtiggøre dig og bliver rustet til arbejdet i en arkitektvirksomhed.

Hvis det lyder som noget for dig, så kontakt vores direktør Hanne Vinkel Hansen på hvh@nova5.dk

Linket til jobopslaget

9. april 2021

BYGHERRERÅDGIVNING, GREVE KOMMUNE

JUBII - vi har vundet den 4-årige rammeaftale om bygherrerådgivning vedrørende daginstitutionskapacitet i Greve Kommune sammen med Niras! Vi skal sammen med Greve kommune definere tydelige rammer for inkluderende børnemiljøer til understøttelse af leg, læring, udvikling og generel dannelse i stærke fællesskaber for børn og voksne. Vi er allerede i fuld gang med det spændende arbejde og glæder os til samarbejdet fremadrettet.

8. marts 2021

BYGHERRERÅDGIVNING, GREVE KOMMUNE

Greve Kommune er i den heldige situation at der i øjeblikket er befolkningstilvækst fra især unge børnefamilier. Dette udfordrer dog den eksisterende kapacitet i kommunens dagtilbud, hvorfor der fremadrettet skal arbejdes med at skabe flere moderne m2, som understøtter det pædagogiske arbejde og fokuserer på det gode børneliv!


Vi har netop afleveret og præsenteret vores tilbud på den 4-årige rammeaftale om bygherrerådgivning vedrørende daginstitutionskapacitet i Greve Kommune sammen med Niras – vi krydser fingre!

2. marts 2021

Samlokalisering af medarbejdere på Bornholm

Vi har netop afleveret tilbud på en spændende opgave for Bornholms Regionskommune hvor Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte en proces med dels at samle medarbejdere på færre matrikler, dels at udvikle det tidligere Uddannelsescenter i Knudsker til et kommende rådhus. I første delopgave skal der udarbejdes en samlet plan for fordeling af medarbejdere på grundlag af en omfangsrig medarbejderinddragelse, samt et bygnings- og planmæssigt overblik. I anden del af opgaven skal der udarbejdes et projekt for samling af medarbejdere, som skal ligge til grund for EU-udbud, hvor der videre skal varetages bygherrerådgivning i forbindelse med anlæg af rådhuset i Knudsker. Vi har udarbejdet tilbuddet i samarbejde med den lokale tegnestue Steenberg, og krydser fingre for et videre samarbejde på opgaven.