Langkærparken

Renoveringen af Langkærparken er sket ud fra en helhedsorienteret social tilgang og ambitiøse klimamål. 860 boliger er blevet renoveret med social og klimamæssig bæredygtighed indtænkt på alle niveauer: Arkitektonisk ved inddragelse af borgere, øget tryghed og tilgængelighed. Teknisk gennem ambitiøse klima- og lavenergimål. I udførelsen ved at ansætte områdets unge arbejdsløse på byggepladsen. Første del af renoveringen er gennemført af NOVA5, som pilotprojekt på en enkelt blok under mottoet "Den almene bolig til kamp mod Klimaforandringer". Renoveringen af de resterende 34 blokke er udført som miljørigtig projektering i 50/50 samarbejde med Arkitema. Af de 29 unge arbejdsløse, som entreprenøren Enemærke & Petersen hyrede til projektet, er størstedelen stadig i arbejde.

Tildelt Århus Kommunes Byfornyelsespris 2013

Aktivitetshus i Tilst

Type: Almene boliger, seniorboliger, lavenergihus  / Bygherre: AL2bolig  / Sted: Tilst  / Ingeniør: Etape 1: Esbensen og Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S. Etape 2: Rambøll  / Entreprenør: Totalentreprenør etape 2 Enemærke og Petersen  / Øvrige samarbejdspartnere: Etape 2 i samarbejde med Arkitema  / Anlægssum: Etape1: 24,6 mio. kr. Etape 2: 288 mio kr.  / Status: Afleveret

Byggesystem

Facaderenoveringen gennemføres som et semiindustrielt system, hvor de eksisterende betonelementer nedtages og erstattes af nye præfabrikerede højisolerede træelementer der efterfølgende beklædes med den endelige facadebeklædning. Dette giver en kort byggetid og minimerer gener for beboerne mest muligt.

Facaderne

Der er ved de enkelte blokkes arkitektur taget hensyn til at den store bebyggelse fremover opdeles i 3 kvarterer, med forskellig facadebeklædning og eget facadeudtryk. 4 blokke ombygges gennemgribende til tilgængelighedsboliger.

Lavenergihus

.

Tilgængelighedboliger

...