Sallinghus

For SAB realiserer vi vores helhedsplan for renovering og fremtidssikring af det bevaringsværdige Sallinghus i Vanløse. Bebyggelsen rummer 88 boliger fordelt på tre sammenhængende fireetagers blokke opført i massivt rødt murværk, som omkranser et fælles grønt opholdsområde med legeplads. Arbejdet omfatter udvendig isolering, udførst som demonstrationsprojekt. Det er nemlig første gang i Københavns Kommunes historie, at arkitekter så drastisk transformerer et bevaringsværdigt muret byggeri fra 40’erne. Derfor går NOVA5 kreativt og nænsomt til værks, så resultatet ikke kun bliver en teknisk forbedring, men også et æstetisk løft.


Type: almene boliger  / Bygherre: SAB afd. 3021, Sallinghus v/KAB  / Sted: 2720 Vanløse  / Landskab: BOGL Landskab  / Ingeniør: Konstruktioner: Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører. Installationer Henrik Larsen rådgivende ingeniører  / Størrelse: 88 boliger, 4,550 m²  / Anlægssum: 65 mio. kr. (forventet)  / Status: 2014-15 udarbejdelse af helhedsplan. 2017-19 byggeperiode

Fremtidssikring

Afdelingen fremstår umiddelbart pæn og velholdt og indeholder mange synlige kvaliteter. Et nærmere kig afslører imidlertid at mange bygningsdele og installationer nedslidte, utidssvarende og trænger til udskiftning/renovering. Derudover er der byggetekniske svigt på altaner, facader, gavle, vinduer, døre m.v. Organisationsbestyrelsen i SAB har derfor et ønske om at fremtidssikre, energioptimere og renovere afdelingen. Vi arbejder med muligheden for at integrere bæredygtighedstiltag (LAR, solceller m.v.), bygge tagboliger, sammenlægge lejligheder og etablere tilgængelighedsboliger. Alle disse tiltag er et led i SAB’s fremtidssikringsstrategi, der skal fastholde ressourcestærke beboere og tiltrække nye og styrke afdelingens konkurrenceevne og attraktionsværdi.

Derfor har SAB ansøgt og fået tildelt Landsbyggefonden renoveringsstøtte til udarbejdelse og gennemførelse af en helhedsplan i afdelingen. Udover det traditionelle renoveringsarbejde, har afdelingen modtaget støtte til et forsknings-/udviklingsprojekt inden for udvendig isolering, som opgraderer bokvaliteten og bidrager æstetisk til det bevaringsværdige byggeri.

Beboerinddragelse og kommunikation

Arbejdet med udarbejdelse af den byggetekniske tilstandsrapport, der udgør ”rygraden” i tilstandsrapporten, afslutter vi i efteråret 2015. Sideløbende med de byggetekniske undersøgelser har vi igangsat den beboerdemokratiske proces med udvikling og kvalificering af helhedsplanen. Det sker primært via flere tematiserede workshopforløb hvor beboerne efter interesse har meldt sig til temagrupper, der arbejder med et specifikke emner som f.eks. tagboliger, udearealer, altaner m.v. Vi forventer at den foreløbige helhedsplan kan godkendes på et afdelingsmøde i foråret 2016 og med byggestart ultimo 2017.