3. juli 2020

PRÆKVALIFICERET X 2

Vi er i løbet af den sidste uge blevet prækvalificeret til 2 spændende opgaver!

Sammen med Frost Larsen, Oluf Jørgensen og Gustin Landskab skal vi afgive tilbud på modernisering og udbygning af Funder Kragelund skole ved Silkeborg.

Og sammen med Ingeniør'ne, Pluskontoret og UCON skal vi afgive tilbud på realisering af en helhedsplan for Ellekonebakken i Viborg.

2 gode opgaver fyldt med brugerinddragelse og gode visioner, vi glæder os til at tage fat på den videre proces.


28. maj 2020

KLAP PÅ SKULDEREN TIL TIBBERUPPARKEN

Vi glæder os over denne fine artikel fra den almene boligbebyggelse Tibberupparken i Espergærde i forbindelse med regeringens vedtagelse af "Grøn boligaftale 2020". Det er en kærkommen nyhed at regeringen frigør flere midler til renovering af den almene boligmasse.

NOVA5 har været totalrådgivere på opgaven om udarbejdelse og realisering af helhedsplan med fremtidssikring af boligerne. Projektet er udført i samarbejde med Bascon, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og Rambøll Landskab.

Læs artiklen hér:

Fagbladet Boligen - Tibbberupparken

19. maj 2020

SALLINGHUS - ALMEN BOLIGBEBYGGELSE FRA 1940, UDFØRES MED TO DEMONSTRATIONSPROJEKTER

Hos NOVA5 har vi en lang tradition for at arbejde med forsøgsbyggerier – det er spændende at udfordre måden at bygge på, og se om der kan optimeres på processer. Sallinghus ligger fint i forlængelse af vores forsøgsprojekter i Langkjærparken i Aarhus, Albertslund og Rødovre.

Sallinghus fra 1940'erne er et fornemt eksempel for periodens murede boligbebyggelser, der rummer store arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter. Disse ønskes fastholdt og derfor har Landsbyggefonden givet støtte til både et demonstrationsprojekt for en energirenovering af facader og behovstyret ventilation i boligerne, som er et mindre indgreb, men giver samme fordele for indeklimaet i de små rum i boligerne.

En fremtidssikring af boligerne sker ved lejlighedsombygning for at styrke en varieret beboersammensætning, og samtidig tiltrække og fastholde ressourcestærke børnefamilier i bebyggelsen.

Læs mere om projektet hér


6. maj 2020

NYE LÆRINGSMILJØER OG KLOGE M2 PÅ STRANDSKOLEN

Som bygherrerådgiver for Greve Kommune har NOVA5 i samarbejde med ingeniørfirmaet Torkil Laursen A/S udarbejdet dispositionsforslag for en kapacitetsudvidelse af Strandskolen.

Skolen får med projektet en ny identitet med tydelige læringsrum, som understøtter en varieret og differentieret undervisning. De sikres store velbelyste og rare fællesrum og personalet sikres et godt arbejdsmiljø. Ydermere forbedres indeklima og klimaskærm, så skolen igen fremstår med et fornyet indtryk i nærmiljøet.

Tydelige læringsmiljøer der øger motivationen
I flere projekter har vi gode erfaringer med at omdanne basislokaler – traditionelt et pr. klasse - til fagcentre for sprogfag, matematiske og kulturfag.

Der har, i fagcentrene, været stort fokus på at skabe rumlig differentierede læringsmiljøer, der understøtter hver sin arbejdsmetode. Fagligt kodede rum, der skaber tydelige rammer omkring en faglighed og dermed minimerer behovet for basisrum. Det at samle flere miljøer i et lokale skaber desuden gode rammer for flere forskellige aktiviteter i forbindelse med undervisningen.

Ved at samtænke al undervisningen i fagcentre udnyttes skolens lokaler mest optimalt, og derved frigøres der flere arealer til åbne læringsmiljøer, bevægelse og rum for gruppebaseret arbejde.

Skolens differentierede læringsmiljøer giver plads til at tilgodese den enkelte elevs læringspræferencer, da eleverne nu har mulighed for at vælge netop den arbejdsplads de foretrækker.

Projektet er netop sendt i Totalrådgiverudbud for en færdiggørelse af projektet.

Læs mere om projektet hér: Strandskolen

30. april 2020

GALGEBAKKENS D-BOLIGER

Vi er i fuld gang med at bygge prøvehuse på Galgebakken, hvor vi forbereder os til storskalaprojektet som indeholder 620 boliger. Prøvehuset på D-boligen er et godt eksempel på en fremtidssikret minimalbolig, der giver mulighed for at fastholde beboerne i bebyggelsen – ung som ældre.

I disponeringen af D-boligerne er kvaliteter som godt dagslysindtag og optimal m2-udnyttelse holdt i hævd. En del af boligerne udføres som tilgængelighedsboliger og den landskabelige bearbejdning understøtter beboernes ønske om en stor grad af fællesskab mellem boligerne, en vigtig faktor for den sociale bæredygtighed i Galgebakken.
Byggeteknisk udføres D-boligerne som pavilloner, placeret på eksisterende fundament, herved sikres en kort byggetid og mindst mulig gene for beboerne.

Storskalaprojektet udbydes i 2020. Udførslen starter op i 2021 og projektet forventes at stå færdigt 2025-26, og udføres i hovedentreprise.

16. april 2020

KAB - 4-ÅRIG RAMMEAFTALE VUNDET

Vi har sammen med EKJ, Kullegaard og Opland vundet KAB's 4-årige rammeaftale for mindre renoveringsopgaver. Teamet har stor erfaring med totalrådgivning på renoveringsopgaver indenfor den almene boligsektor.

Vi glæder os til at komme i gang og fortsætte vores gode, tætte samarbejde med KAB-Fællesskabet og beboerne.