Vapnagaard

NOVA5 har vundet og gennemført Danmarks største renoveringsopgave på parkbebyggelsen Vapnagaard i Helsingør. Som totalrådgiver har vi varetaget al dialog med bygherre og brugere herunder workshops, beboermøder, myndighedsbehandling, projektering, fagtilsyn og byggeledelse. Arbejderne omfatter effektiv udskiftning af de udtjente betonelementfacader, som er erstattet med præfabrikerede facadekasetter med skærmtegl og nye vinduespartier. Udover en markant forskønnelse af bebyggelsen, er der skabt nye tilgængelighedsboliger, ligesom indgangspartierne er blevet mere trygge, tilgængelige og læfyldte ved hjælp af glasskærme. Ifølge gæster og tilfredse beboere har fornyelsen givet "Vappen" et stort løft.

Type: Almene boliger  / Bygherre: Helsingør Boligselskab, Trækbanen 16, 3000 Helsingør i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening  / Sted: Helsingør  / Landskab: Gruppen for By- og Landskabsplanlægning Aps (GBL)  / Ingeniør: NIRAS rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Underrådgiver: triARC arkitekter  / Størrelse: 57 blokke, i alt 1738 boliger + udeareler  / Anlægssum: 600 mio. kr.  / Status: Afsluttet

Metode

NOVA5 har igennem sin erfaring fra lignende projekter oparbejdet en erfaring og systematik for gennemførelse af den beboerdemokratiske proces, der i dette projekt er udvidet med en webside for styring af beboertilvalg. Dette har givet beboerne en nem og enkelt mulighed for at afprøve forskellige tilvalg i fred og ro og se konsekvensen af disse såvel i 3D visualisering som økonomisk.

Kvalitet

Vi etablerede en karakterfuld bebyggelse med et enkelt udtryk og med smukke detaljer. Byggematerialerne skal være af høj kvalitet og have en lang levetid. Endelig skal materialerne vælges så de sammen med de gennemførte energibesparelser kan være med til at brande Vapnagaard som en bæredygtig bebyggelse.