Tove Ditlevsens Skoles sportshal

Nybyggeriet er bevidst udført meget enkelt i hensynet til og med respekt for den bymæssige kontekst. Den nye delvist nedgravede idrætsbygning med boldbane på taget, der er placeret imellem den eksisterende skolebygning og kirken, er udformet i et nutidigt formsprog, som en enkelt blok beklædt med cedertræslister, der også danner afskærmning om boldbanen på taget.

Tove Ditlevsens Skole

Type: Sportsanlæg på folkeskole  / Bygherre: Københavns Kommune, KEjd og BUF  / Sted: 1670 København V  / Landskab: Thing Brandt  / Ingeniør: Rambøll  / Størrelse: 1.100 m²  / Anlægssum: 70 mio. kr.  / Status: Afleveret 2014

Samspil med nærområdet

Idrætssalen indeholder indendørs boldbane med tilhørende depoter og omklædningsfaciliteter. Alle udearealer er udviklet i tæt samarbejde med Thing Brandt landskab. Her har opgaven været at aktivere en stor del af byens mellemrum og restarealer så hele området kunne blive levende og trygt at færdes i - med tæt samspil mellem skole og nærområde.