Tjørneparken

Tjørneparken er en rækkehusbebyggelse i Rødovre, fra 1958. Bebyggelsen består at 176 toetagers rødstensrækkehuse og 22 etplans gulstensrækkehuse fordelt på ens, parallelle stokke, der ligger vinkelret på den centrale Rådmand Billes Vej. De synlige letforskudte endegavle er et at bebyggelsens mest markante motiver. NOVA5 har udarbejdet helhedsplanen for en gennemgribende indvendig fornyelse, nye indgangspartier og havestuer. Derudover udskiftes eksisterende terrændæk som følge af skimmelangreb, og der indrettes nye køkkener og baderum.

Type: Totalrådgivning, Almene boliger  / Bygherre: Lejerbo  / Sted: Rødovre  / Landskab: Lassen Landskab  / Ingeniør: EKAS rådgivende ingeniører  / Størrelse: 228 boliger, ca. 19.500 m²  / Anlægssum: ca. 350 mio. kr.  / Status: Afleveret

Fremtidssikring

De relativt små boliger udvides med nye havestuer og tidligere uopvarmet indgangsområde inddrages nu i boliger, På indgangssiden etableres nye skure. En del af gavlboligerne deles med vandret lejlighedsskel til en ny tilgængelighedsbolig i stueplan, og nye 1-2 rum boliger på 1.sal.
De markente gavle isoleres og fornyes med ny beklædning af teglskaller, således at bebyggelsens markante træk af gentagelse fastholdes, men bliver udført i et nutidigt formsprog uden at tage afstand fra den eksisterende bebyggelse. Havestuer og skure udføres som præfabrikerede elementer for at forkorte byggetiden på pladsen, og minimere gener for beboerne.
Terrænet behandles udfra LAR principper, således at bebyggelsen beskyttes med overfaldevand.
I forbindelse med helhedsplanen udarbejder NOVA5 ny lokalplan for bebyggelsen, således at det i forbindelse med renoveringen bliver muligt at indarbejde en del fremtidssikring. Projektet er generelt blevet til i nært samarbejde med Lejerbo’s projektleder, og byggeudvalget samt beboerne.

Før

Fotos fra før renovering fra 2018.

Tjørneparken var præget af stor grad af ensomhed blandt beboerne. Man ønskede at skabe et større fællesskab og mere gennemsigtighed, da området var indrettet med høje hække og anonyme fællesarealer, som i mindre grad blev brugt.