Sociale renoveringer - Tjørneparken

I samarbejde med Realdania er NOVA5 med i et pilotprojekt "Til kamp mod ensomheden".

Ensomhed er et alvorligt samfundsproblem. Undersøgelsen viser at ensomhed medfører psykiske og fysiske sygdomme, som koster dyrt for både individer og samfundet. I den anledning indgik BL, Landsbyggefonden og Realdania et samarbejde om at undersøge muligheder ved at forebygge ensomhed i de almene boligområder og skabe sociale renoveringer, der har fokus på at fremme fællesskab i de fysiske rammer.

I forbindelse med at NOVA5 gennemfører Helhedsplanen for boligbebyggelsen Tjørneparken har projektet fået tilført ekstra midler af Realdania og Landsbyggefonden til et demonstrationsprojekt for på hvordan man kan skabe rum til spontane møder og fællesskaber.


Tættere på sine naboer

NOVA5 stod opgaven i at fjerne hegn der isolerer private indgangszoner fra det offentlige rum og montere bænke mellem naboer og ud mod kile, der giver en rummelig afslutning, men stadig visuel kontakt.

.

.

Liv mellem husene

Der blev udarbejdet mulige scenerier til hvordan man kan bearbejde rummet mellem husene, der ville øge socialt samvær og mere liv.