Sallinghus

Demonstrationsprojekt for fremtidens renovering med omtanke

Sallinghus fra 1940’erne er et fornemt eksempel for periodens murede boligbebyggelser, der rummer store arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter.

Som andre bebyggelser fra samme periode sættes Sallinghus under pres af nutidens øgede krav til nye familiemønstre, minimering af energiforbruget samt almindelig vedligeholdelse.

Renoveringen transformerer Sallinghus til et attraktivt svar på nutidens og fremtidens boligdrømme – her skal være godt at bo.

For NOVA5 arkitekter har det været vigtigt at fastholde bebyggelsens åbenlyse kvaliteter.


Type: Totalrådgivning, Almene boliger  / Bygherre: SAB afd. 3021, Sallinghus v/KAB  / Sted: Vanløse  / Landskab: BOGL Landskab  / Ingeniør: Konstruktioner: Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører. Installationer og LAR: WSP  / Størrelse: 88 boliger, 4,550 m²  / Anlægssum: 120 mio. kr.  / Status: Under projektering

Demonstrationsprojekt - facader

Sallinghus er opført med massivt murværk, hvilket giver et stort energiforbrug, skimmel og kolde boliger. På baggrund af bebyggelsens bevaringsværdi støtter Landsbyggefonden byggeriet som demonstrationsprojekt, da en efterisolering af facader bør ske med respekt for bygningens facadegeometri.
Vi arbejder derfor med en designstrategi, hvor de murede flader omkring opgangspartier og altaner, som har en arkitektonisk bevaringsværdi, bibeholdes som nu. Disse særlige ”kvalitets-murfelter” efterlades uisolerede, da de blot udgør klimaskærm mod trapperum.

Mere neutrale murede felter efterisoleres med murværk. Denne designstrategi giver os mulighed for at opdatere klimaskærmen uden at ødelægge de særlige arkitektoniske kvaliteter som Sallinghus rummer. Demonstrationsprojektet skal eftervise at en designstrategi kan anvendes for at bibeholde vores kulturarv.

Demonstrationsprojekt - behovsstyret ventilation

Landsbyggefonden og Københavns Kommune har udpeget Sallinghus som et demonstrationsprojekt med behovsstyret ventilation af den enkelte bolig for at undgå de store og fordyrende indgreb i boligen som et konventionelt ventilationsanlæg erfaringsmæssigt medfører.

I projektet arbejdes med enkle løsninger, der ikke synes af meget i boligen. En konstant monitorering af indeklimaets kvalitet sikrer at indeluften overholder de myndighedsmæssige krav for en moderne bolig. Boligen ventileres kun når man er hjemme og sparer derved energi.

Demonstrationsprojektet har til formål at eftervise en forenklet løsning, der i fremtiden kan anvendes i lignende byggerier.Fremtidssikring af Sallinghus - et varieret tilbud indenfor samme bebyggelse

Sallinghus består af flere mindre boliger. For at styrke beboersammensætningen suppleres nuværende boliger med tilgængelighedsboliger i stueetagen samt inddragelse af tag til nye familieboliger i 2 etager.

Tilgængelighedsboliger indrettes ud fra et ligeværdighedsprincip i stueetagen med niveaufri adgang fra den fælles grønne gård og med egen have. Derved undgås unødvendige ombygninger med elevatorløsninger i eksisterende boliger på etager, som både er fordyrende og pladskrævende. Boligen udvides med en let bygning mod gårdhaven og giver derved mulighed for et godt naboskab, hvor livet i gården bliver det samlende sted for alle.

Bæredygtighed

Projektet indeholder tiltag der opgraderer bebyggelsen så den energi-, komfort- og miljømæssigt lever op til SAB's målsætningsprogram.

- Isolering af lejligheder
- Grønne løsninger (LAR i haven, vandbesparelser m.v.)
- Energioptimering (spareforanstaltninger, varmegenvinding m.v.)
- Lejlighedsombygning for at styrke beboersammensætningen og tiltrække/fastholde ressourcestærke børnefamilier