Risingskolen - Velfærdens fundament

I Risingkvarteret og Østerbro i Odense er der en rivende udvikling. Med gåafstand til det meste og grønne oaser er der plads til adspredelse, luft og fysisk samvær og områderne bære tydeligt præg af deres historik som industri- og arbejderkvarter, hvilket i de seneste år har skiftet karakter og danner nu ramme om lokale initiativer og en grundlæggende karakterændring – og her ligger Risingskolen.

Med tung forankring i Risingskolen samt SFO, musikskole, SSP med mere skabes der dagligt en hverdag for godt 900 af områdets børn på skolen, hvor der er plads til alle. Det er det lokale foreningsliv der er drivkraften i Risingkvarteret og Østerbro. Den understøtter, at områderne er gode steder af bo, og derfor er der nu behov for, at Risingskolen skal moderniseres, så den får den rette kapacitet og læringsmiljøer, der kan varetage det stærke foreningsliv.

Type: Renovering af skole  / Bygherre: Odense Kommune  / Sted: Risingsvej, Odense  / Landskab: LAND+  / Ingeniør: OJ Rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet Arne Birk  / Anlægssum: 12,68 mio. kr.  / Status: Under udførelse

Modernisering og vedligeholdelse

Risingskolen er en skole, der bære tydelig præg af en masse år med leg og læring. Det er også tydeligt i standen på bygningerne. Derfor vil vores arbejde på skolen tage udgangspunkt i følgende punkter:

1. Modernisering af billedkunstlokale og får nye vaske samt nye vinduer og tag. På den måde vil rummet i højere grad vil fyldes med lys, til gavn for lærere og elever, som får et bedre miljø at udfolde sig kreativt i.

2. Musiklokale renoveres og får dermed bedre rammer til kreativ udfoldelse.

3. Omklædningsrummene moderniseres og istandsættes, så det er tidssvarende, hvilket også vil komme andre borgere og foreninger til gavn.

4. Gymnastiksalene moderniseres med nyt inventar og vil inspirerer til bevægelse, leg og sjov. Denne modernisering vil skabe rammerne for en aktiv og sund hverdag for skolens elever og lokalområdet.

5. Madkundskabslokalet for en generel renovering, hvilket vil gøre det mere attraktivt for lokalområdet uden for skolens åbningstid, for eksempel til klassearrangementer, fællesspisning for lokalområdet og andre sociale aktiviteter.

6. Etablering af nye toiletter og modernisering af eksisterende.

7. Etablering af nye grupperum og læringsmiljøer, der vil skabe endnu bedre rammer til undervisning og trivsel.

8. Derudover vil skolens udeområde få en opgradering, der inspirerer til leg og bevægelse. Dette vil borgerne i området ligeledes for gavn af uden for åbningstiderne, da de kan gøre stor brug af skolens legepladser og udeområder

9. Skolen skal have udskiftet tage, vinduer, udluftningskanaler mv. til nyt på tagfladen mod sydvest.