Hafniakollegiet (tidl. Valby Idrætskollegie)

Ved Valby Idrætspark opfører SAB 139 nye ungdomsboliger, heraf et antal som handicapvenlige. Vinkelhuset ligger nord for Club Danmark hallen og forbinder KBH pladsen mod syd og Boldpladsen mod nord. Ungdomsboligerne ligger ud til et aktivitetsstrøg forbeholdt blød trafik med glidende færdsel og med visuel kontakt til boldbanerne. Projektet er udbudt med et krav om DGNB certificering til minimum sølv og opjustering til en guldcertificering er indlagt som option.

Bygherren SAB har ønsket at projektet underlægges en skærpet kvalitetssikring, derfor varetager bygherrerådgiverteamet sikring af at kvaliteten i både planlægning og udførelse lever op til bygherres forventninger. NOVA5 har i udførelsesfasen et løbende bygherretilsyn for at sikre at det udførte opfylder de krævede kvalitetskrav, samt skærpet tilsyn på udvalgte områder, hvor der er behov for dette. Yderligere blev arkitekturen og de funktionelle løsninger vurderet og drøftet.Type: Bygherrerådgvining i samarbejde med Wissenberg (ING) og Thing & Brandt landskab, Ungdomsbolig  / Bygherre: SAB ved KAB  / Sted: Valby  / Landskab: Thing & Brandt Landskab  / Ingeniør: ISC Rådgivende Ingeniører  / Entreprenør: Totalentreprenør Dansk Boligbyg  / Øvrige samarbejdspartnere: Arkitekter: Kjaer & Richter; Arkitekt dispositionsforslag: Mangor og Nagel arkitekter  / Størrelse: 5.475 kvm  / Anlægssum: 77 mio. kr.  / Status: Under udførelse, forventet indflytning december 2020