Espergærde Idrætsby

Sammensmeltningen af Espergærde gymnasium og sportshal i en ny, teknisk intelligent idrætsby er resultatet af et frugtbart samarbejde mellem kommune, borgere og idrætsudøvere. Fremfor at bygge endnu en stor sportshal, der kun kan bruges af få hold ad gangen, etablerer vi en hel by af forskellige sportsrum, som kan bruges på samme tid og af så mange som muligt. På udearealerne omkring Idrætsbyen kommer der crossfit, streetfodboldbane, gårdhave til ophold og afslapning samt faciliteter til udstrækning i forbindelse med de lokale løbestier i landskabet.

Type: Idrætsbyggeri  / Bygherre: Helsingør Kommune  / Sted: Espergærde  / Ingeniør: Klaus Nielsen rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Totalrådgivere Elkiær + Ebbeskov / LOA (økonomisk støtte)  / Størrelse: 2.800 m²  / Anlægssum: 46 mio. kr.  / Status: Afsluttet

Eksisterende hal

Idrætshallen bevares som et ”boldhus” og ved siden af kommer ”multihuset” på 686 m² til fx badminton og springgymnastik, ”rytmikhuset” på 296 m² til gymnastik og dans, ”det fleksible hus” på 255 m² til fx squash og yoga, ”fælleshuset” på 174 m² til undervisning og klubmiljø, ”styrkehuset” på 164 m² til styrketræning og fitness. Dertil kommer et 233 m² stort torv, hvor der både bliver plads til sociale opholdssteder, bouldervæg (sidelæns klatring) og forskellige frit tilgængelige bevægelsesfaciliteter.

Byggeriet er i fuld gang

Espergærde Idrætsby skyder op af jorden. Stålkonstruktionen er ved at være på plads og terrændækket til multihallen støbes.
Foto: Helsingør Kommune