Husum Boldklub

Husumparkens bygninger, træer, alléer, stier, legepladser og boldbaner danner dagligt rammen om et aktivt og sundt hverdagsliv og sociale fritidsevents. Parkens kvaliteter er indlysende, og selvom området er fredet er udviklingen langt fra gået i stå. De nutidige indslag, der er tilført henad vejen bygger nemlig videre på de gode idealer og er med til at løfte området og det liv det rummer.

Type: Klubhus  / Bygherre: Husum BK  / Sted: Husum  / Ingeniør: Kim Olsson A/S  / Entreprenør: EK Entreprise A/S  / Øvrige samarbejdspartnere: Designansvarlig NOVA5 Niels Lund Petersen  / Størrelse: 527 m²  / Status: Konkurrence 2018

hovedgreb

Med udgangspunkt i ønsket om, at bevare alle områdets eksisterende funktioner - og særligt de rekreative - har vi valgt at lægge den nye Husum Boldklub, som en lav pavillonbygning på samme sted og i samme farve, men med en ny flerfacetteret form. Et klubhus slebet til af Husumparkens bevægelsesmønstre og husets eget flow - inde og ude.

form & funktion

Det kantede klubhus er opdelt i hhv. en åben zone, som indeholder større fællesrum som klublokale og lounge, og en mere lukket zone, som indeholder omklædning og sekundære funktioner. Uanset om man ankommer fra Nordrupvej eller parken vil klubhuset fremstå diskret, men samtidigt åbent og inviterende men mulighed for et langt kig hele vejen gennem klublokale/klubhus.