Holmegårdsskolen

Holmegårdsskolen i Hvidovre kommune skal udvides med et spor. I den forbindelse har NOVA5 udarbejdet en helhedsplan for udvidelsen inklusiv en generel tilstandsrapport samt planlagt omrokering af skolens funktioner for at udnytte pladsen optimalt. Målet med helhedsplanen er at undgå spild og lappeløsninger, ved at tænke nyt og helhedsorienteret. Holmegårdsskolens eksisterende bygninger er fine, men er ikke bevaringsværdige. I sammensmeltningen af nyt og gammelt, lægger NOVA5 derfor op til, at tilføjelser kan udføres i eget formsprog, der står i kontrast til de klassiske bygninger.

Type: Totalrådgivning, Folkeskole  / Bygherre: Hvidovre Kommune  / Sted: Hvidovre  / Ingeniør: Wessberg (tilstandsvurdering)  / Entreprenør: Jim Jensen Entreprenørfirma  / Anlægssum: 110 mio. kr.  / Status: Helhedsplan afsluttet

Brugerinddragelse

Projektet er fra starten blevet til i et tæt og konstruktivt samarbejde med skolens brugere. På en række arbejdsgruppemøder og workshops med repræsentanter for skolens ledelse-, pædagogiske-, tekniske personale og projektleder fra Hvidovre Kommune, blev skolens fremtidige disponering drøftet frem til det endelige resultat. Det er en afgørende faktor for projektets endelige succes, at der har være den rette og åben dialog, således at den færdige skole opfylder brugernes ønsker og understøtter den pædagogiske profil.