Gudekvarteret & Klyngen

Realiseringen af helhedsplanen for Gudekvarteret og Klyngen i Hundige med 396 boliger er vundet under rammeaftale med KAB. Greve Kommune har et erklæret mål om at implementere sundhedsfremmende aktiviteter og tilbud, hvor fire boligområder i Hundige-området danner arena for indsatsen. I renoveringen af Gudekvarteret er sundhed derfor i fokus, i form af sundt indeklima, tilgængelighed og aktive nære udearealer. Derudover omfatter arbejdet blandt andet facader og tagrenovering, renovering af baderum, etablering af ventilation og renovering af udearealer i fem afdelinger.

Type: Almene boliger  / Bygherre: Sydkystens Boligselskab v/KAB  / Sted: Hundige  / Landskab: Marianne Levinsen  / Ingeniør: Orbicon rådgivende ingeniører  / Størrelse: 406 boliger fordelt på 5 afdelinger  / Anlægssum: 110 mio. kr. med støtte fra Landsbyggefonden  / Status: Udført

Byggematerialer og proces

Den forestående renovering af Gudekvarteret og Klyngen er en mulighed for dels at opgradere bebyggelsen, ved tage hånd om de skavanker, som tidens tand har påført den, men også at løfte og transformere dele af bebyggelsen og give den et nutidigt udtryk. Vi har angrebet opgaven med respekt for det eksisterende men med fokus på at indpasning, dog med den nye tilføjelse, at hver bygning får sin egen farve og karakter.

NOVA5 prioriterer byggematerialer af høj kvalitet med lang levetid, og ’den gode proces’ så udførende, rådgivere og ikke mindst beboeren kan tænke positivt tilbage på forløbet omkring renoveringen af Gudekvarteret og Klyngen.