Toveshøj Blok 4

Fremtidens Gellerup skal være en integreret del af stormetropolen Aarhus. Et markante træk i områdets ambitiøse helhedsplan, er at åbne vejnettet op, så der skabes stærk sammenhæng med den omkringliggende by. I Blok 4 sker det ved at gennembryde blokken med en ny vejgennemføring. Henover vejen har NOVA5 tegnet en infill, som både indeholder lejligheder og fælleslokaler og danner port mod byen. Centralbyens eksplosive vækst betyder at Aarhus og nabokvartererne med tiden vil smelte sammen, så Gellerup, som et velfungerende bydistrikt med spor af fortiden på en ny og meningsfuld måde.

Type: Almene boliger  / Bygherre: Aarhus Kommune  / Sted: Gellerup, Aarhus  / Landskab: Vega Landskab  / Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen  / Entreprenør: Byggefirmaet Knudsgaard  / Øvrige samarbejdspartnere: Designansvarlig NOVA5 Niels Lund Petersen  / Status: Konkurrence 2017

Et værdigt comeback

Det autentiske Gellerups stormaskede facadenet kommer til sin ret. Blok 4 bliver, med den nye vejgennemføring, en integreret del af byens overordnede net, hvor trafikken og den åbne stuetage i gadeplan sikrer et livligt og godt byliv.
Koblingen til omverdenen forvandler hverdagslivet i Gellerup fra isoleret parallelsamfund til en naturlig del af storbyens puls og rytme, hvor Blok 4’s karakteristiske infill bliver porten til Aarhus og fremtiden.

Porten til Aarhus - ny infill

Med en infill udført som selvstændig betonkonstruktion undgår man at gribe ind i nabolejelighederne og minimerer derfor genhusningen.