Fuglsanggårdsskolen

Pilotprojekt for faglokale i Håndværk og design og forberedelsesrum


Sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder NOVA5 som totalrådgivere med et pilotprojekt for lokalerne for Håndværk og Design samt billedkunst. Sammen med Virum Skole er det de første projekter for en samling af sløjd og håndarbejde i ét fag for Håndværk og Design, hvor håndværket bliver synligt og får relevans for skolens elever.

Koblingen mellem teori, praksis og anvendelsesorientering er helt afgørende for elevernes læring, dette rummes i projektet der skal bidrage med at styrke elevernes kreative, kognitive og kropslige erfaringer og derved skærpe den enkelte elevs interesse for erhvervsuddannelserne, der kombinerer håndværk og design.

På Fuglsanggårdsskolen indretter NOVA5 i samme forbindelse lærerforberedelsesrum og basisrum.

Projektet skal stå klar til skolestart, august 2020.

Type: Totalrådgivning, Folkeskole  / Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune  / Sted: Lyngby  / Ingeniør: Torkil Laursen A/S  / Anlægssum: 3.8 mio. kr

Håndværk og Design

Lokalerne ønskes at have så stor åbenhed som muligt for at skabe et pædagogisk- og sikkerhedsmæssigt overblik, hvorfor nuværende vægge mellem de to rum nedtages og der opsættes ny glasvæg med døre for støv- og lydreducering. Lokalerne istandsættes med nye lyse overflader og der etableres god arbejdsbelysning. Der opsættes ligeledes lydabsorbenter på vægge for at skabe en passende akustik i lokalet.