Eventyrhaven Børnehuset

Der bliver masser af plads til både eventyr, tumleri og højtlæsning i det nye innovative børnehus i Havdrup Vest, som skal danne nye, moderne rammer for en kapacitetesudvidelse af den nuværende daginstitution Lindebo med ialt 24 vuggestuepladser og 88 børnhavepladser. Et innovativt og fremadskuende børnehus, der bygger på Reggio Emilia pædagogik med højt til loftet, der inviterer til eventyr, leg og læring i trygge rammer.

Fotos: Helene Høyer Mikkelsen

Type: Daginstitution  / Bygherre: Solrød Kommune  / Sted: Havdrup  / Landskab: Lassen Landskab A/S  / Ingeniør: Kim Olsson A/S  / Entreprenør: Totalentreprenør Elindco  / Øvrige samarbejdspartnere: Projektleder: Hanne Vinkel Hansen, Designansvarlig NOVA5 (konkurrence) Niels Lund Petersen  / Størrelse: 1.365 m²  / Anlægssum: 27 mio. kr.  / Status: Ibrugtaget September 2020

Udtalelse fra bygherre

”Forventningerne til vores kommende nye, rummelige børnehus i Havdrup Vest har været tårnhøje fra starten, og jeg må sige, at vinderprojektet til fulde indfrier bedømmelsesudvalgets mange krav til, hvordan rammerne om et moderne og eventyrligt børnehus skal være – jeg ønsker mig næsten selv tilbage til børnehavetiden”

Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget.

Daginstitutionens struktur

De fleksible rammer i det nye børnehus giver mulighed for at danne både store og små fællesskaber og lege- og læringsrum. Samtidig er fællesarealerne placeret, så de både er godt skærmet af og er i kontakt med både husets charmerende lille midtergårdrum og med grupperummene. Det giver både rigtig gode muligheder for forskellige aktiviteter i løbet af dagen og dialog med forældre, som afleverer og henter deres børn.