Egely

Formålet med bebyggelsen er, at udforme et visionært boligtilbud for den nye ældre generation med integration af forskellige boligtyper, herunder organisations- og finansieringsformer.

Bebyggelsen rummer 32 ældreegnede boliger fordelt på 8 andelsboliger og 24 almennyttige boliger. I de almennyttige boliger indgår 2 ældrekollektiver med 7 boligenheder i hver.

Bebyggelsen er udformet således, at der etableres et indre glasoverdækket gårdrum i to etager, hvor fælles opholds- og aktiviteter placeres.
Derudover udformes et fælleshus, som rummer fælleskøkken, gæsteboliger samt fællesarealer, der knytter sig direkte til ældreboligerne.
I fælleshuset reserveres arealer til kontor for hjemmeplejen. lokaler for fysioterapi mv., samt café, mødelokaler og lignende funktioner, som også henvender sig til andre ældre i området.

Bygningerne fremstår som tunge teglhuse med en artistisk bearbejdning af flader, sejler og aptering. Det er et sluttet anlæg, hvor man i spalter kan se det indre glasoverdækkede rum. Den glasoverdækkede gård er et meget grønt rum med torvekarakter og beskyttet klima.

Type: Dagcenter og plejebolig  / Bygherre: Ballerup Ældreboligselskab og Danica  / Sted: Ballerup  / Ingeniør: Lemming og Eriksson A/S  / Størrelse: 3200 m2  / Status: Opført 1996