Dalumskolen - Velfærdens fundament

Dalumskolen vil være et vigtigt fundament for alle Dalums borgere –fra lille barn til senior borger.

For Dalumskolens elever bliver der skabt grobund for deres videre liv med stærkt fundament i skønne barndomsminder med masser af glade lege, sund motion og sociale mødesteder.

Dalums familier og senior borgere vil nyde området, som et fælles mødested, hvor et sundt og aktivt liv skaber rammen for nye fællesskaber på tværs af alder og tilhørsforhold til Dalum by.

Et vigtigt fokus i indretningen er materialer og designs i absolut højeste kvalitet. Gennemgående for projektet er produkter i stål og plast, hvilket sikrer en langtidsholdbar løsning med minimale krav til vedligehold.

Dalumskolen er en del af rammeaftale for Odense Kommune - Velfærdens fundament.

Type: Renovering af skole  / Bygherre: Odense Kommune  / Sted: Demantsvej, Odense  / Landskab: Land+  / Ingeniør: OJ Rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet Arne Birk  / Anlægssum: 7,8 mio. kr.  / Status: Under udførelse

Opgradering og modernisering

Madkundskabslokale
Det eksisterende faglokale til madkundskab skal renovering og skal indrettes til 24 elever. Derudover indeholder moderniseringen fast inventar, emhætter og hårdhvidevare. Hertil skal der være mulighed for tilberedning og spisepladser lokalet.

Kloge kvadratmenter til special elever på 1. salen i bygning 1
Ét eksisterende klasselokale moderniseres, så det bliver indrettet efter pædagogiske princippet for special elever (primært overflader og akustikregulering), der understøtter deres læring og behov.

Kontor på 1. salen i bygning 2
To eksisterende lokaler i bygning 2 omdannes til kontorområde til lærer, hvor de har mulighed for forberedelse af undervisning. Her er der særlig fokus på overflader og akustikregulering

Opgradering og modernisering af af omklædningsfaciliteter i gymnastiksalen
Det nuværende omklædningsrum til gymnastiksalen er et fælles omklædningsrum, der skal opdeles i henholdsvis et drenge og pige omklædningsrum.

Generel renovering og modernisering
De eksisterende toiletrum i bygning 3 og 4 skal opdateres og fornyes. Hertil vil der ligeledes være nogen generelle opgraderinger af skolen og dens faciliteret, så den bliver opdateres til nye standarder.

Skolegården
Den indre skolegård bliver opgraderet og forskønnes med nye legeredskaber, indretning og beplantning, der indbyder til leg, fællesskab og aktivitet i skoletiden. Derudover bliver arealerne ved den eksisterende boldbane mellem skolen og Gasbanen moderniseret, så der skabes en sammenhæng.

Gasbanen udvikles så den tilgodeser både børn, unge og ældre i forhold til ophold og aktiviteter. Der opsættes faciliteter til træning/crossfit, der bliver etableret overdækkede borde og bænke og skabes et udendørs loungemiljø. Afslutningsvis etableres en parkourbane på området for både de lidt større børn, unge og voksne. Her vil der også være større grønne arealer til rundbold med mindre fodboldmål og pannabane.