Brøndby Nord

Tag- og facaderenovering af to højhuse og otte lave huse

For Brøndby Boligselskav afd. 604 har NOVA5 været totalrådgiver på facaderenovering af to højhuse og otte lavhuse med i alt 801 boliger samt renovering af bebyggelsens friarealer og opførelse af et nyt aktivitets- og beboerhus.

Det overordnede formål med renoveringen har været at skabe bedre fysiske rammer for beboerne, samtidig med at bygningernes levetid forlænges og får et æstetisk løft. Arkitektonisk er bebyggelsens helhedspræg efter ønske fastholdt.

Type: Totalrådgivning; almen bolig  / Bygherre: Brøndby Boligselskab afdeling 604 v. Lejerbo  / Sted: Brøndby  / Landskab: Thing Brandt hhv. Gottlieb Paludan Landskab  / Ingeniør: NIRAS A/S  / Størrelse: 801 boliger, 2 højhuse og 8 lavhuse samt renovering af friarealer og ombygning af nyt beboerhus  / Anlægssum: 200 mio. kr  / Status: Afleveret i 2013

Detaljerne

Lavhusenes indgangspartier er ombygget, og overgangen fra det offentlige rum til det private rum er møbleret med bænke, espaliervægge, cykelskure, lamelskodder mv. i gyldent træ.

Højhusenes gavle mod Roskildevej er fremhævet med et særlig æstetisk lysteknisk LED-baseret installation, der på det ene højhus angiver klokken og på det andet temperaturen. På de modsatte sydgavle er der monteret et stort solfangeranlæg til varmt brugsvand. Et tidligere fælleshus er delvist nedrevet og genopført som delvis renovering og delvis nybyggeri.

Beboerinvolvering

Gennem sin historie har NOVA5 stået for at involvere beboerne ind i beslutningsprocessen. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er der blevet gennemført en række workshops samt en studietur med beboerne, hvor projektets elementer har været til debat. Projekteringen er gennemført som miljørigtig projektering.