Albertslund Etagehusene

Projektet omfatter facaderenovering incl. opsætning af altaner til 14 etagehusblokke, sammenlægning af små lejligheder til større familieboliger, etablering af ældreboliger og boliger til bevægelseshæmmede samt indretning af fælleslokaler til boligsociale formål.

Etagehusene renoveres i respekt for den oprindelige arkitektur, som enkle præcise mørke boligblokke i to etager på lyse underetager.Der er arbejdet med en systematisk variation af facadebilledet, samtidig med at bebyggelsens helhedskarakter er fastholdt. Der er bla. udviklet et system af altaner, som kan give bebyggelsen variation og den enkelte beboer en identitet. Renoveringen har givet hele området er stort løft såvel boligsocialt som i kvalitet og vedligehold.

Type: Almene boliger, totalrådgivning  / Bygherre: Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsbolig-forening v. BO-VEST  / Landskab: Thing & Wainø landskabsarkitekter ApS  / Ingeniør: NIRAS rådgivende ingeniører A/S  / Størrelse: 631 boliger  / Anlægssum: 304 mio. kr.  / Status: Udført 2009

Processen

Projektet er realiseret i en åben beboerdemokratisk proces i henhold til bygherrens praksis med beboermøder, byggeudvalgsmøder, arbejdsgruppemøder mv. NOVA5 har som totalrådgiver varetaget såvel den beboerdemokratiske proces, som projekteringsledelsen og fagtilsyn. Byggeledelse er varetaget af NIRAS.