Ubberud skole - Velfærdens fundament

Moderniseringen af Ubberud skole bygger på en ambition om at bygge videre på lokalsamfundets kvaliteter og gode udvikling. Området omkring Ubberud Skole og Ubberud Kultur- og Bevægelseshus skal være et mødested for alle skoledistriktets borgere uanset, hvor man bor. Med modernisering af Ubberud Skoles faglokaler får eleverne – og områdets borgere - mulighed for at udfolde de kreative og praktiske færdigheder.

Ubberud skole er en del af rammeaftalen for Odense Kommune - Velfærdens fundament

Type: Modernisering og renovering af skole  / Bygherre: Odense Kommune  / Sted: Ubberud  / Landskab: Land+  / Ingeniør: OJ Rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Arkitektfirmaet Arne Birk  / Anlægssum: 12,4 mio. kr.  / Status: Under projektering

Ubberud Skole skal moderniseres

Skolen får opgraderet faglokalekælderen og samtidig kommer der flere og bedre grupperum inklusiv en massiv forbedring af udearealerne.

Faglokaler
Skolens faglokaler ligger i kælderen og er fra 1960’erne. Her ligger musiklokale, billedkunstlokale, sløjd og håndarbejde som selvstændige lokaler. Generelt for kælderen er, at den er mørk, nedslidt og lever ikke op til de faglige krav og standarder i både billedkunst, håndværk- og design. Derfor vil arbejdes der på et samlet og åbent lokale til håndværk, design og billedkunst på hele den ene langside i kælderen. På den anden side, foran kontorgangen skal der udgraves udenfor, så der kan være indgang, og der kan komme lys ind fra gulv til loft. Der vil blive etableret en ”amfiscene” udenfor og døre, der kan skubbes til side, så der kan åbnes helt op ind til et eller flere lokaler.

Lokalerne må gerne være multifunktionelle, så de både kan bruges til musik og drama, og så der kan åbnes op for koncerter, teater, kreativ og innovativ undervisning. Der kan skabes nye læringsrum, ved at man kan åbne helt op ud til. Hvis der arbejdes med fleksible skabsløsninger, kan læringsrummene gøres dynamiske og ændres efter behov. Dette giver samlet set muligheden for at få en tidssvarende løsning til gavn for undervisning og fritidsbrugere.

Grupperum
Skolen har ikke ret mange grupperum og arbejdsrum til elever og medarbejdere. Derfor er det også vigtigt i moderniseringen af skole at indtænke kvartmeterne og udnyttet dem på nye kloge måde, så der eventuelt vil være afskærmede områder på gangarealer eller mulighed for at indtænke nogle mindre gruppearealer, i moderniseringen af kælderen eller andre dele af skolebygningen, der i dag ikke udnyttes.

Udearealer
Udearealerne trænger generelt til opgradering, så legepladserne og de andre udearealer fremstår nutidige og inviterer til leg, bevægelse og læring. Eleverne mangler steder, hvor de kan søge skygge og læ. Derfor arbejdes med lettere adgang til de mange gode oplevelser som vores naturområder rummer. Der vil være fokus på at skabe et leg- og bevægelsesområde for både skolen og dens elever, men også for lokalområdet, der kan bruge stedet uden for skoletiden.