Svenstrup Bypark

Projektet i Svenstrup Bypark omhandler nedrenovering af 29 eksisterende fritliggende enfamiliehuse centralt i Svenstrup by. Bygningerne er hårdt ramt af skimmelangreb der for en stor del er forårsagat af forkert udførte kældre. Projektet omfatter nedrivning af de eksisterende 29 boliger til overkant sokkel, opfyldning af kælderen og etablering af 29 nye boliger på de eksisterende fundamenter.

Da de eksisterende bygninger ligger på ret store individuelle grunde er bebyggelsen suppleret med 25 nybyggede boliger, der sammenbygges med de eksisterende til nye dobbelthuse.

Bygningerne er projekteret efter en meget stramt budget, så der er lagt stor vægt på at benytte enkle og robuste løsninger og materialer, i et klart og præcist formsprog, der refererer tilbage til de oprindelige huses arkitektur fra slutningen af 1950’erne.

Bygningerne udføres med markante murede gavle og facader af lette træelementer, taget er udført med metalpladebeklædning. De nye og eksisterende bygninger ligger i forlængelse af hinanden, og er bundet sammen af et fælles carport/hegn i sortmalet trælister.

Type: Almen bolig  / Sted: Aalborg  / Landskab: Rosseels Tegnestue  / Ingeniør: COWI  / Øvrige samarbejdspartnere: Friis & Moltke A/S