Roche Pharmaceuticals i Carlsberg Byen

Roche Pharmaceuticals skifter kontor til Carlsberg Byen, hvor NOVA5 har udført lokal bygherrerådgivning i samarbejder med Turner & Townsend.

Projektet omhandler bygherrerådgivning angående arkitektonisk rådgivning ved kontorindretningsprojektet med tilhørende konferencefaciliteter i København for Roche, der har lejet sig ind i Forchammerhus på hele 4 etage og en del af 3. etage.

Type: Bygherrerådgivning ved kontorbyggeri  / Bygherre: Roche Pharmaceuticals  / Sted: Carlsberg Byen, Frederiksberg  / Entreprenør: Züblin  / Øvrige samarbejdspartnere: Turner & Townsend  / Størrelse: 2.500 m2  / Status: Under udførelse

Målet med flytningen

- At skabe et rum, der imødekommer forretningskravene, relateret til nye teknologier med fokus på mennesker og den lokale kontekst.
- At levere det bedste design til forretningen på både kvantitativt og kvalitativt grundlag.
- At etablere et stimulerende rum, der forbedrer folks oplevelse på arbejdet.
- At tage ejerskab i udviklingen af konceptdesignet og styring af alle interessenter.
- At skabe mulighed for virksomheden at træffe effektive designbeslutninger

NOVA5 har samarbejdet om udbudsprocessen og yder designkonsulentydelser vedr. koordinering og ledelse af designudviklingen, byggepladsfremdrift ift. proces og kvaliteten af værker samtidig med, og vi indgår i teamet, da vi har kendskab til det lokale marked.

Sammen med Turner & Townsend har vi afholdt adskillige workshops med styrgruppe stakeholders over et år, hvor vi har fået afklaring på deres specifikke krav. Hertil har vi gennemført behovsanalyse i forhold til kravene til den fremtidige ejendom, bidraget til ydelsesspecifikationer, udarbejdet budgettet baseret på udviklede indhold og indretning, deltaget aktivt i dialog med lejere i forbindelse med lejekontrakt og forhandlinger samt forbedre den foreløbig projektplan.