Munkevangen

Munkevangen ligger i Københavns Bellahøjkvarter over for bydelens nye svømmestadion. Bebyggelsen er fordelt på syv bevaringsværdige blokke fra fyrrerne i tidstypisk gult murværk. Den lange blok langs Frederiksundsvej det dramatiske fald. NOVA5 har i samarbejde med Wissenberg udarbejdet Munkevangens helhedsplan, med energirenovering i form at nye vinduer og efterisolering i forbindelse med nyt tag. Teknisk opgraderes byggeriet med mekanisk udluftning og varmeforsyningen i boligerne udvides fra et- til tostrengssystem. NOVA5 vil rette op på resultatet af en trist 90er facaderenovering, ved at genskabe det originale altanudtryk med profilerede betonbrystninger og lette altaninddækninger. Med bedre belysning og glade farver gør vi indgangspartier og kældergennemgange mere venlige. Som en del af det sociale løft for mere tryghed og bedre tilgængelighed, bliver der direkte adgang til boligerne fra gården, så bebyggelsens børn fremover slipper for at skulle i kontakt med den trafikerede Frederikssundsvej.

Type: Almene boliger  / Bygherre: fsb  / Sted: København NV  / Landskab: Thing Brandt landskab  / Ingeniør: Wissenberg  / Størrelse: 404 lejligheder  / Status: Projektering pågår