Møllebakken

Området er et udstykket grundareal beliggende centralt i Helsinge. Området er bestående af varieret bebyggelse og arkitektur. Der ligger pt. 4 bygninger på grunden som skal nedrives. En bygning bevares, Møllestien 3 der i dag rummer Kunst-værkstedet. Der er stiforbindelser fra de omkringliggende nabobebyggelser, som alle er bevaret. Landskabet er behandlet i forhold til topologien, dvs. at det naturlige fald på bakken kan aflæses. Beplantningen understøtter adskillelsen mellem private og halv-private områder samt friarealerne. Plantning af træer sker under hensyntagen til skygge, løvfald og pleje.

Type: Etagebygger & rækkehuse  / Bygherre: Boligselskabet Nordsjælland  / Sted: Helsinge  / Landskab: Vega Landskab  / Ingeniør: Norconsult  / Entreprenør: Daurehøj Erhvervsbyg A/S  / Øvrige samarbejdspartnere: Cubo Arkitekter; Designansvarlig NOVA5 Niels Lund Petersen  / Størrelse: 123 boliger