Tranbjerg Børnehus

Tranbjerg er et børnehus til musik og teater. Derfor spinder vi hele institutionen op omkring en kreativ kerne, som bliver det centrale omdrejningspunkt for alle aktiviteter. Husets funktioner indhylles i en monokrom rød, som spænder fra mustensrød til dramarød. Ambitionen om at være et teater- og musikunivers stiller særlige krav til indretningen. Rummene skal understøtte særlige aktiviteter og særlig pædagogik, og samtidig skal byggeriet være rustet til fremtiden. Vi har derfor haft fokus på at skabe fleksible og sammenhængende rum, som kan fungere på mange forskellige måder, både i hverdagen og til større samlinger som fx fælles-fredag. Derudover har vi koncentreret os om performance, akustik og værksteder til fx kulisseproduktion - både inde og ude.

Type: Daginstitution  / Bygherre: Aarhus Kommune  / Sted: Tranbjerg  / Landskab: WAD Landskab  / Ingeniør: D.A.I. rådgivende ingeniører  / Entreprenør: LPH Byg  / Øvrige samarbejdspartnere: Ginnerup Arkitekter  / Status: Konkurrence 2018

hovedgreb

1. Husets kerne er et centralt atrium med udendørs teater. Et overdækket udeareal og gangarealet foran musiklokalet kan bruges som scene. En foldevæg mellem scene og musiklokale åbner op i fuld bredde.

2. Gangarealer og fællesrum udgør tilsammen et stort sammenhængende fleksibelt areal, som forbinder hele huset og gør det overskueligt. Alle fællesarealer har direkte udsyn til uderum.

3. Personalerum ligger mod nord, og er synligt ved ankomst. Grupperum ligger mod øst og syd mod legearealerne. Krybberum ligger tæt på garderober og personale. Cirkulationsområde, fællesrum og musikrum ligger omkring det store atrium med mulighed for kig på tværs af funktioner.