Hjem til alle

Hjem til Alle alliancen ønsker at reducere og forebygge hjemløshed blandt unge i Danmark med en vision om hjem til alle unge i 2025. Alliancen er initiereret af Bikubenfonden med ti andre partnere: Helsefonden, Realdania, Københavns Kommune, KAB, KL, Socialstyrelsen, Ungdommens Røde Kors, SAND – de hjemløses landsforening, Professionshøjskolen Metropol og Falck. NOVA5 er blandt de 80+ aktører, bag kernen i udviklingen af alliancens boligkoncepter.

Ud fra en devise om, at fire vægge ikke alene gør forskellen, skaber vi konkrete boligløsninger til de unge udsatte.

Type: Udviklingsarbejde

Hjem til alle

Hjem til Alle Alliancen har siden april 2016 arbejdet med at udvikle boligkoncepter målrettet unge hjemløse med afsæt i princippet om bolig først (Housing First), der peger på, at det betaler sig at tilbyde boliger til alle – både for det enkelte individ, og for samfundet som helhed. Internationale studier viser, at en indsats, der sammentænker en permanent boligløsning og sociale støtteindsatser giver en høj chance for, at den unge kan komme ud af hjemløshed og fastholde en bolig. Boligkoncepterne kan derfor ikke stå alene. Hjem til Alle alliancens sociale indsats kaldet 24/7.

Support er en basismodel, der skal kobles til boligkoncepterne. Dette skal sikre at den unge ikke efterlades med 4 kolde vægge, men hjælpes til at etablere et hjem i både mental og fysisk forstand. 24/7 Support skal ses som supplement til eksisterende viden og den koordinerede myndighedsindsats via samarbejdsmodellen, som mange af landets kommuner er ved at implementere sammen med Socialstyrelsen. 24/7 Support udstikker desuden retning og inspiration til, hvordan man kan organisere samarbejde i lokale HTA alliancer – hvad enten det er i en større eller mindre by. Dette er udfoldet i et særskilt katalog.

​Boligkoncepterne

Boligkoncepterne i dette katalog rummer elementer og idéer, som udfordrer gældende strukturer på området, og dermed vil kræve politisk
dialog om justeringer af lovgivningen på boligområdet. Et oprids af de lovgivningsmæssige udfordringer og øvrige knaster relateret til at skabe flere billige boliger til unge er ridset op bagerst i dette katalog efter præsentation af fire boligkoncepter.

Boligkoncepterne er samtidig udviklet med fokus på de unges ønsker og bevidsthed om, at der ikke skal udvikles ghettoer for unge hjemløse. Erfaringer viser, at der ikke skal “øremærkes” mere end ca 10% af lejlighederne i et byggeri, hvis det skal lykkes de unge (tidligere) hjemløse at fastholde boligen og indgå i et nyt naboskab/fællesskab. Hertil er boligkoncepter udviklet med blik for at gøre mere af det, der allerede virker, gøre op med vanetænkning, og forfølge nye og innovative samarbejds- og finansieringsmodeller. Ambitionen er, at HTA boligkoncepter med brug af 24/7 konceptet som fundament for ethvert HTA boligtilbud bliver til en selvstændig identitet og brand som kommuner, sociale aktører, ejendomsinvestorer og finansieringspartnere bruger når de udvikler nye boligløsninger, der kan bidrage til at give unge en god start på boligkarrieren. Fokus er kopierbare og skalérbare koncepter, der skal resultere i hjem til unge hvor andelen af husleje, som den unge selv skal finansiere er max 3200 kr. I det følgende præsenteres 4 boligkoncepter, udviklet med afsæt i stort engagement og unik samskabelse mellem repræsentanter fra civilsamfundet, offentlige myndigheder og det private erhvervsliv.