Hareskov Børnehus

Grunden på Skovmose Allé rummer stærke landskabelige træk. De smukke gamle træer og de store terrænforskelle er meget værdifulde, da de både bidrager til naturlige ruminddelinger, og samtidig skaber muligheder for at børn og voksne kan slippe fantasien løs og blive opslugt af det grønne landskab.

Type: Daginstitution  / Bygherre: Furesø Kommune  / Landskab: Thing Brandt Landskab  / Ingeniør: Ingholt Consult  / Entreprenør: Daurehøj Erhvervsbyg  / Status: Konkurrence 2017

huset i haven - haven i huset

Vores projekt tager udgangspunkt i de markante landskabstræk, hvor skoven, som den grønne struktur, skaber rammen omkring det nye børnehus. Skoven griber ikke bare fat i bygningen, men bevæger sig hele vejen ind gennem huset og med op på tagfladen. Ved at lægge et stort tag henover det kuperede landskab med alle indendørs funktioner organiseret i ét stort fleksibelt plan, opstår et nyt legende og grønt univers.

filosofien bag landskabet

Skoven, Taget, Haven, Ankomsten.

Opdelingen i forskellige områder skaber stor fleksibilitet for brugen af udearealerne. Eksempelvis kan alle de store børn samles til leg på taglegepladsen, mens de små kan indtage hele skovbunden. Både haven og den grønne plads giver desuden mulighed for at samle en mindre gruppe for at tage på ´tur´ og lave aktiviteter som boldspil, madlavning, og dyrkning af køkkenhaven.