Gilbjergskolen

I forslaget til Gilbjergskolen version 2.0 har vi haft fokus på at skolen med opgraderede klynger, ny fællesfacade og sammenflydende rum og funktioner fremstår som en helt ny skole både indeni og udenpå. Helt overordnet fjerner vi en klynge, forlænger den nuværende skole mod naturen og giver både den eksisterende skole og den nye bygning et nyt, samlet udtryk med et sammenhængende fælles flow.

Type: Folkeskole  / Bygherre: Gilleleje Kommune  / Sted: Gilleleje  / Entreprenør: Totalentreprenør Hoffmann A/S  / Øvrige samarbejdspartnere: Designansvarlig NOVA5 Niels Lund Petersen  / Størrelse: 10.500 m²  / Anlægssum: 105 mio. kr.  / Status: Konkurrence 2017

Skolen ud i naturen - Naturen ind i skolen

Skolens centrale klynge forlænges frem mod Søborg Kanal. Taget trækkes så langt det er muligt frem over skråningen og det faldende terræn. Den generøse lofthøjde og de store glaspartier åbner skolen mod naturen og udsigten over landskabet. Skrænten og terrænet bliver en nær del af skolens udearealer og et sted eleverne vil bruge i undervisningen og som opholdsarealer.

Naturen bliver bogstavelig talt et omdrejningspunkt for den nye udskoling. To store gårdhaver trækker lys og luft ned til den nye tilbygnings fordelingsarealer og grupperum mm., og danner frirum hvorom al cirkulation og kommunikation drejer sig. Alle nye arealer vil have tæt kontakt med de ydere omgivelser, med flora og fauna og årstidernes skiften.

Gilbjergklodsen

Den nye skole henvender sig mod Parkvej og byen med en ny inviterende ankomstsituation via et aktivt strøg - en såkaldt ’rambla’ - til en synlig hovedindgang. Den langstrakte facade mod Parkvej sætter en helt ny skala, og som kontrast til de store linjer indfører vi et genkendelig byggeelement ’Gilbjergklodsen’