4-årig rammeaftale daginstitutioner i Greve

Daginstitutioner i Greve Kommune tager afsæt i visionen om: ’’Et legende læringsmiljø, som inspirerer, motiverer og styrker nysgerrigheden - et godt børneliv”.

Type: Daginstitutioner  / Bygherre: Greve Kommune  / Sted: Greve  / Ingeniør: NIRAS Rådgivende Ingeniører A/S  / Status: Igangværende, Tildelt i 2021

Øge kapacitet

I Greve Kommune oplever man i høj grad stor befolkningstilvækst, hvilket giver udfordringer med kapaciteten på kommunens dagtilbud. I foråret 2021 udarbejdede NOVA5 i samarbejde med Niras ”Fælles Pædagogisk og teknisk Byggeprogram” i samarbejde med pædagogisk personale og faglige konsulenter i Greve Kommune, der beskriver kommunens ønsker, ambitioner og mål i forbindelse med fremtidige daginstitutioner i Greve Kommune samt krav til bæredygtighed og totaløkonomi.

Arkitekturen understøtter børnene

Byggeprogrammet er efterfølgende anvendt i forbindelse med undersøgelse af udbygning/nybygning af eksisterende institutioner. På baggrund af disponering af funktioner er det besluttet, at nedrive den første institution og bygge en ny institution, der lever op til Byggeprogrammets pædagogiske og bæredygtigheds mål.

Arkitekturen skal understøtte børnenes udvikling, hvor de fysiske rammer skal medvirke til at den pædagogiske praksis kan udfolde sig optimalt. Rummene skal opfattes som den tredje pædagog, fordi barnet udvikler sig i et samspil med omgivelserne. Derudover skal arkitekturen fordre til funktionel fleksibilitet, så den kan tilgodese eventuelle ændringer i de pædagogiske tendenser.

Designelementer

Derfor skal alle daginstitutioner under denne rammeaftale designes ud fra et børneperspektiv, som skal være fleksible og totaløkonomiske og tage udgangspunkt i følgende punkter:

- Inspirerende, overskueligt og transparent med mulighed for nicher og steder, der indbyder til ophold og aktiviteter i små grupper
- Alle m2 skal være attraktive og indbyd til fleksibel brug af rum i hverdagen og efter lukketid
- Udearealer er et ekstra rum i institutionen
- Der skal være en driftsholdbar fordeling af antallet af vuggestue- og børnehavebørn
- Lang levetid og sunde materialer med fokus på energieffektivitet, god akustik, lys og luft