7. juni 2022

Studietur til Galgebakken

Den 19. maj var tegnestuen på besøg ude på Galgebakken, hvor vi fik en rundtur af NOVA5s projektteam, som sidder ude på pladsen og af Bjarne Jensen, der er Håndværksmester på Smedeland, der er Enemærke & Petersens produktionshal placeret tæt ved Galgebakken.

Formålet med besøget var at blive klogere på, hvordan en byggeplads af et omfang som Galgebakken fungerer, og hvad et tæt og dynamisk samarbejde med entreprenører gør for udviklingen og fremdrift i vores projekter.

Byggeplads og resten af Galgebakken

Logistik er nøgleordet, når man fortæller om Galgebakken. Med et bygningsareal på 63.000 m2 er byggepladsen enormt komplekst, hvorfor logistik er afgørende for et godt projekt. Derfor har Enemærke & Petersen ligeledes ansat 15 funktionærer, der varetager og sikre logistik, fremdrift og produktion mv. gennem hele projektet. De 15 er dagligt i tæt dialog med det samlede rådgiverteam, der består af 8-10 rådgivere, der opholder sig på pladsen dagligt.

Udover dette holdes der mange møder om de nuværende udfordringer, fremtidige arbejder, grænseflader, hensyn til beboer mv. Det har fået navnet ”Tæt-på-ledelse”, som betyder, at rådgiver, byggeleder, formænd og beslutningstager fra Bygherre er tæt på pladsen, så det er nemt at mødes og træffe en beslutning, hvis der opstår udfordringer. Det er en fordel at samle alles viden på den måde, fordi vi for det meste kommer hurtigt frem til en god løsning. På denne måde har vi reduceret lange svartider og kan sikre fremdriften, hvilket er en fordel for alle involveret parter fra entreprenøren og rådgiver til bygherre og beboer.

Tegnestuen var også rundt på den resterende bebyggelse, hvor beboerne endnu ikke er fraflyttet, så vores kollegaer kunnen se udgangspunktet. Her gennemgik Christian Lang hele processen vedrørende rydning, nedrivning, sanering, sokkelarbejder, fjernvarmearbejder, facadearbejder, og vi blev inviteret ind og se stadet på en bolig, hvor der allerede nu er udlagt installationer, kantmembran og forberedt til gulvstøbning.

Det særlige ved renoveringen af Galgebakken er fiberbetonen. I samme periode som tegnestuen var på besøg, er den første gavl blevet sat op, hvilket er sket i et tæt samarbejde med projektteamet på Galgebakken, Enemærke & Petersens byggeleder, håndværkerne og producent af fiberbeton, som har tæt dialog omkring ophænget, og hvordan vi får det bedste slutresultat. Fiberbetonen er ”kronen på værket” i forhold til om alt vores forarbejde vedrørende optagelse af tolerancer fra eksisterende vægge og påbygget isolerende træelementer til slutbeklædningen med fiberbetonelementer lykkes.

Allerede nu er de første huse ved at tage form, og anden ud af fem hovedetaper tages der hul på i sommeren.

Samarbejde og lokalproduktion

Det gode og tætte samarbejde mellem NOVA5 og Enemærke & Petersen rodfæstede sig ved opstartsmøderne, hvor vi i fællesskab lavede 1:1 mock-up af alt fra et helt hus til vinduesmontage, inddækninger, tagkonstruktion, ovenlys-montering, skure mv. Det var en god øvelse og proces for alle parter, fordi vi fik mulighed for at fange alle små fejl i produktionen og fra projekteringen, så vi kunne være sikre, at alle elementer har den rette kvalitet og passer sammen, når de bliver monteret på byggepladsen.

Med Enemærke & Petersen ombord på Galgebakken har vi fået en unik mulighed for at skabe en lokalproduktion, som laver speciallavet elementer, der er tilpasset de æstetiske og kvalitetsmæssige forhold fra projekttegninger og de faktiske forhold på plads. Her har Enemærke & Petersen arbejdet med at effektivisering af produktionen ud fra design- og detaljemæssige forhold, hvilket har medført en dynamisk proces med korte kommunikationsveje og Just-in-Time leverancer på pladsen.

Snacks og beboerproces

Besøget sluttede af med sandwich og lidt at drikke i NOVA5s skurvogn, som udgøre rådgiverkontoret. Her fik vi ligeledes en snak om, hvordan det er at håndtere en sag som denne med et meget aktivt beboerdemokrati og en lang række byggetekniske udfordringer, således at det samlede arkitektoniske greb fastholdes.

Indplacering af ventilationsanlæg i de relativt små boliger har, som i mange andre lignede projekter, været en udfordring, som også har haft stor opmærksomhed fra beboerne. Da der ikke er plads andre steder i boligen, er både ventilationsanlæg og varmeveksler placeret i et skab i køkkenet, hvilket har reduceret skabskapaciteten i køkkenet. Som en løsning har vi under udførelsen sammen med Enemærke & Petersen lavet en mock-up af det pågældende skab og fået alle teknikfagene til at montere deres installationer heri, hvor vi herefter har forsøgt at komprimere og optimere det mest muligt. Det har resulteret i, at vi er endt nu med et kombi-skab, hvor kun halvdelen går til teknik, så beboerne kan får rådighed over den anden halvdel. Dette er et eksempel på, hvordan vi med god beboerproces har kunne lykke med de helt lokale udfordringer, som har været til stor glæde for beboer, da vi i produktionen har haft mulighed for at dyrke forholdet 1:1 sammen med entreprenørerne.