Vapnagaard

NOVA5 har vundet og gennemført Danmarks største renoveringsopgave på parkbebyggelsen Vapnagaard i Helsingør. Som totalrådgiver har vi varetaget al dialog med bygherre og brugere herunder workshops, beboermøder, myndighedsbehandling, projektering, fagtilsyn og byggeledelse. Arbejderne omfatter effektiv udskiftning af de udtjente betonelementfacader, som er erstattet med præfabrikerede facadekasetter med skærmtegl og nye vinduespartier. Udover en markant forskønnelse af bebyggelsen, er der skabt nye tilgængelighedsboliger, ligesom indgangspartierne er blevet mere trygge, tilgængelige og læfyldte ved hjælp af glasskærme. Ifølge gæster og tilfredse beboere har fornyelsen givet "Vappen" et stort løft.

Type: Almene boliger  / Bygherre: Helsingør Boligselskab, Trækbanen 16, 3000 Helsingør i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening  / Sted: 3000 Helsingør  / Landskab: Gruppen for By- og Landskabsplanlægning Aps (GBL)  / Ingeniør: NIRAS rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Projekteringsleder: Jørgen Kreiner-Møller, sagsarkitekt Lars Bancroft. Underrådgiver triarc arkitekter  / Størrelse: 57 blokke, i alt 1738 boliger + udeareler  / Anlægssum: 600 mio. kr.  / Status: Afsluttet

Metode

NOVA5 har igennem sin erfaring fra ligende projekter oparbejdet en erfaring og systematik for gennemførelse af den beboerdemokratiske proces, der i dette projekt er udvidet med en web side for styring af beboertilvalg. Dette har givet beboerne en nem og enkelt mulighed for i fred og ro at afprøve forskellige tilvalg og se konsekvensen af disse såvel i 3D visualisering som økonomisk.