Klostervangen

Højhusbebyggelsen Klostervangen ligger centralt og synligt i Aarhus Midtby. To betonmonolitter rejser sig med knap 400 lejligheder - de fleste med en betagende udsigt over Aarhus Bugt og Botanisk have. Byggeriet er fra sentresserne, hvor nye banebrydende byggemetoder og materialer så dagens lys på godt og ondt. Ringe materialer har været skyld i hastig nedbrydning og byggetekniske svigt, og trods løbende renovering er en samlet strategi nødvendig. NOVA5s helhedsplan for bebyggelsen udført med Pluskontoret er enstemmigt valgt af Klostervangens aktive beboerdemokrater.

Type: Almene boliger  / Bygherre: AAB afd. 25 Klostervangen Aarhus  / Sted: 8000 Aarhus  / Landskab: Rambøll Landskab  / Ingeniør: Alectia rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: Pluskontoret arkitekter  / Størrelse: 2 højhuse på 11 og 16 etager, 380 boliger med 1-4 værelser, 23.456 m²  / Anlægssum: 280 mio. kr.  / Status: Helhedsplan udarbejdet i 2014, byggeperiode 2016-19

Hovedideén

Vores hovedidé til forandring af bebyggelsens facader er nedbrydning af de ”endeløse” facader i en menneskelig skala. Ved at tilføre nye elementer, der får en særlig profilering og affasning, underdeler vi de store monotone facadeflader i overskuelig skala. Med disse tiltag skabes en smuk og markant bebyggelse i Aarhus midtby, der lever op til beboernes og bygherres ønske om atter at skabe et “fyrtårn”, der viser, at den almene sektor både har viljen og evnen til at gå helt i front!.

Helhedsplanen

Arbejderne under helhedsplanen omfatter i hovedtræk:

- Energirenovering og arkitektonisk bearbejdning, inddækning og efterisolering af facader- og gavle.
- Nye vinduer i gavlene, både aht. kriminalpræventive foranstaltninger og øgede bokvaliteter.
- Etablering af ventilation af køkken og bad.
- Etablering af tagterrasse og efterisolering så varmetabet gennem tag minimeres.
- Moderniserede opgange, lys og porttelefoner samt nye elevatorer.
- Etablering af 20 tilgængelighedsboliger ved inddragelse af nedlagt flugtvejstrappe.
- Bygningens flugtveje ændres, så altanrummet lukkes mod naboaltanerne og derved vil kunne møbleres.
- Opgradeing og renovering af fælles grønne områder og nybyg af fælleshusres afdelingen så den energi-, komfort- og miljømæssigt lever op til de nyeste standarder, der kan leveres indenfor den økonomiske ramme.
- Fjernelse af PCB holdige fuger, bly i maling, skimmel i boliger m.v.