Campus Bornholm

Den nye campus ved Rønne samler alle Bornholms store ungdomsuddannelser og efteruddannelser i en fælles superinstitution. Grundens eksisterende murstensbygninger integreres i nye tegl- og tombakbeklædte bygningskroppe, som autentiske spor af fortiden. Det giver et logisk hierarki indvendigt, hvor fællesfunktioner for hele skolen er samlet omkring et stort centralt torv, mens de enkelte uddannelseslinjer er organiseret langs mindre og sekundære torve og gader. I det omkringliggende landskab anlægger vi løbestier omkring campus og boldbaner i forbindelse med skolens sportshaller.

Type: videregående uddannelser  / Bygherre: Campus Bornholm  / Sted: 3700 Rønne  / Landskab: Henrik Jørgensen  / Ingeniør: DOMINIA A/S, Lars Ørtoft rådgivende ingeniører  / Øvrige samarbejdspartnere: CUBO som totalrådgiver  / Størrelse: 20.500 m² heraf 15.500 m² nybyggeri  / Anlægssum: 330 mio. kr.  / Status: Hovedprojektering slut i august 2015, indvielse 2017

Indvielse af første fase

Første fase af Bornholms største byggeri, Campus Bornholm, er klar. Vores tilsynsførende på byggeriet Kim deltog i indvielsen, hvor campusdirektør Mads Kofoed og vores egen direktør Hanne klippede snor og holdt tale.