mindre materiale. mere mening.

NOVA5 er en ejerledet arkitektvirksomhed med baser i København og London. Vores primære arbejdsområder er Bolig, Læring og Kultur. Firmaet fornyer en stolt tradition, som arkitekter for folkeskolen og den almene sektor, de seneste år udvidet med en kraftig opgavetilvækst på det private marked, i sportens verden og internationalt. Arkitekturen udspringer af en social dagsorden kombineret med god byggeskik, hvor form, funktion, værdi, teknologi og miljø går hånd i hånd. NOVA5 minimerer forbruget, men øger oplevelsen. Vi tænker på nuet og fremtiden - ikke kun menneskets, men hele planetens. Nogen kalder vores arkitektur ny nordisk og bæredygtig, vi kalder den Bevidst!


nova's ledelseteam

NOVA5s ejere og daglige ledere. Fra venstre Thomas Dahl, Niels Lund Petersen, Hanne Vinkel Hansen og Jennifer Dahm Petersen - alle arkitekter maa

selskabsform

NOVA5 arkitekter as er et aktieselskab
stiftet i 1994.

CVR-nr. 18 51 59 46

team nova

Ressourcer og kvalitet hænger sammen. Derfor samler vi på kompetente og loyale medarbejdere. Team Nova er i øjeblikket 25 engagerede arkitekter, konstruktører, kommunikationsfolk, studerende og praktikanter. Vores konstruktører og arkitekter har hver sin tillidsmand, og kønsfordelingen i firmaet er 50/50 både i ledelse og stab.